Tag: ms sql

  • Podpis zaufany, Płatnik PUE, pomoc

    Podpis zaufany, Płatnik PUE, pomoc

    Jeśli nie wiesz o co chodzi z podpisami elektronicznymi, kartami, certyfikatami, podpisem zaufanym – zadzwoń pomożemy skonfigurować system / komputer do obsługi cyfrowych podpisów, kart kryptograficznych i itp. Chcesz elektronicznie podpisać lub sprawdzić sprawozdanie finansowe. Chcesz elektronicznie podpisać lub sprawdzić dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF. Jeśli otworzysz tak podpisany dokument PDF, zobaczysz […]

  • Płatnik ZUS pomoc, baza, błędy

    Płatnik ZUS pomoc, baza, błędy

    Program Płatnik to jedyne narzędzie umożliwiające płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych. Program jest udostępniany bezpłatnie na platformie zus.pl. Oferujemy kompleksową obsługą techniczną i merytoryczną programu Płatnik. Automatyczne kopie bezpieczeństwa zarówno bazy MS Access jak i Usługi obejmują między innymi: Błędy płatnika   Konfiguracja zapewniająca możliwość pracy w aplikacji PŁATNIK […]