Programowanie ATmega, STM, ESP, C#, C++, Java, JS, PYTHON, PowerShell, SQL

programowanie

Tworzymy innowacyjne rozwiązania IT.
Wykorzystujemy najnowsze technologie oraz wydajne, ekonomiczne algorytmy. Projektujemy układy elektroniczne i programujemy w C#, C++, Java, JS, PHP, HTML, Bash, Perl, Python. Tworzymy aplikacje do analizy i wizualizacji danych. Łączymy aplikacje mobilne / komputerowe z oprogramowaniem serwera oraz z mikro kontrolerami ( ATmega, STM, Arduino, ESP itp.). Aplikacje klient – serwer, Internet rzeczy, IoT, MQTT, integracja systemów przemysłowych z CRM, ERP. Zbieranie danych z różnego rodzaju czujników i przedstawienie wartości w przejrzystych i czytelnych raportach.


Opublikowano

w

, , ,

przez