Serwis elektryczny – automatyka

naprawy elektryczne, pomiary, rozbudowa instalacji, mierniki elektryka, pomiary

sieci elektryczne, inwentaryzacja instalacji – projekty, lokalizacja i usuwanie usterek, pomiary rezystancji uziemienia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar wyłączników różnicowo prądowych RCD, pomiar impedancji pętli zwarcia – sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, nowe instalacje w domach, instalacje przemysłowe, systemy automatyki w budynku, szafy rozdzielcze – rozdzielnie elektryczne projekty i montaż, inteligentne budynki, automatyka, alarmy, kamery, automatyka bram, wentylacja, oświetlenie, liczniki elektryczne RS485, wi-fi, mierniki elektryczne (Zamel Supla MEW-01, ORNO OR-WE-516, Modbus, RS485 ), analiza poboru prądu, analiza zużycia prądu dla całego przyłącza i wydzielonych obwodów, integracje automatyki domowej z systemami alarmowymi, sterownikami bram, oświetlenia, inteligentne domy, integracje Supla, eWeLink, Tuya, Home Assistant