Pomiar akumulatorów, testowanie kondycji baterii i akumulatorów UPS