Pomiar akumulatorów, testowanie kondycji baterii i akumulatorów UPS

Wykonujemy pomiary stopnia zużycia akumulatorów, testowanie akumulatorów, pomiar bez wyłączania systemów zasilania – na pracujących UPS ‘ach – profesjonalnym miernikiem. Miarodajne wyniki pomiarów przez określenie rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego. Jednoczesny pomiar rezystancji, napięcia i temperatury. Wyniki pomiarów przekazujemy na czytelnych wykresach porównawczych. Przygotowujemy dokumentację po pomiarach. Bądź EKOLOGICZNY nie wyrzucaj sprawnych akumulatorów. Okresowe testy akumulatorów […]