Wykonujemy pomiary stopnia zużycia akumulatorów, testowanie akumulatorów, pomiar bez wyłączania systemów zasilania – na pracujących UPS ‘ach – profesjonalnym miernikiem.

Miarodajne wyniki pomiarów przez określenie rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego. Jednoczesny pomiar rezystancji, napięcia i temperatury.

Wyniki pomiarów przekazujemy na czytelnych wykresach porównawczych. Przygotowujemy dokumentację po pomiarach.

Bądź EKOLOGICZNY nie wyrzucaj sprawnych akumulatorów.

Okresowe testy akumulatorów pozwalają wyeliminować uszkodzone ogniwo i zapewniają wysoką sprawność baterii akumulatorów przez cały okres ich użytkowania.

Wymiana akumulatora w zasilaczu awaryjnym. Pakiety baterii kalibracja w zasilaczu UPS – wolnostojący i rack . Pomiar baterii i pakietów akumulatorów. Wymiana akumulatorów i baterii.

APC, EVER, VOLT, itp.