Oferujemy kompleksową obsługą techniczną programu Płatnik.

Usługi obejmują między innymi:

Błędy płatnika


————————————————
Sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS…
————————————————-

Wystąpił błąd podczas aktualizacji danych płatnika.
Błąd wykonania funkcji SprawdzAktualnoscDanych. Wartość nie może być zerowa. (lub Value cannot be null.)
Parameter name: uri
Nie znaleziono żadnych przesyłek do pobrania statusów dokumentów.
Aby sprawdzić szczegóły aktualizacji, po zakończeniu działania kreatora wysyłki, sprawdź raporty pobrania w dzienniku operacji.