Tworzymy innowacyjne rozwiązania IT.
Wykorzystujemy najnowsze technologie i ekonomiczne, wydajne algorytmy. Projektujemy układy elektroniczne i programujemy w C#, C++, Java, JS, PHP, HTML, Bash, Perl, Python. Tworzymy aplikacje do analizy i wizualizacji danych. Łączymy aplikacje mobilne / komputerowe z oprogramowaniem serwera oraz z mikro kontrolerami ( ATmega, STM, Arduino, ESP itp.) Aplikacje klient – serwer, internet rzeczy, IoT, MQTT, integracja systemów przemysłowych z CRM, ERP. Zbieranie danych z różnego rodzaju czujników i przedstawienie wartości w przejrzysty, graficzny sposób.

C#, C++, Java, JS, PHP, HTML, Bash, Perl, Python