Pomiar, testowanie kondycji akumulatorów

Wykonujemy pomiary stopnia zużycia akumulatorów, testowanie akumulatorów, pomiar bez wyłączania systemów zasilania – na pracujących UPS ‘ach. Miarodajne wyniki pomiarów przez określenie rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego. Jednoczesny pomiar rezystancji, napięcia i temperatury. Wyniki pomiarów przekazujemy na czytelnych wykresach porównawczych. Bądź EKOLOGICZNY nie wyrzucaj sprawnych akumulatorów. Okresowe testy pozwalają wyeliminować uszkodzone ogniwo i zapewniają wysoką sprawność […]